IT Check

Gisek Services IT Check

Problemen met uw netwerk? Trage computers of internet verbinding, maar onduidelijk wat de reden is? Laat ons een IT checkup doen!

Een deel van onze nieuwe opdrachtgevers komt bij ons omdat men niet tevreden is over de huidige IT dienstverlener of problemen ervaart met het netwerk, de computers, servers of software binnen de eigen IT omgeving.

Als eerste bieden wij deze opdrachtgevers een inventarisatie met rapportage aan waarin de huidige staat van de IT omgeving beschreven staat, inclusief aanbevelingen om deze te verbeteren.

Deze inventarisatie of IT check is ook uitermate geschikt als ‘second opinion‘ en kan gebruikt worden om uw huidige IT dienstverlener aan te sturen of als basis om van onze diensten gebruik te gaan maken.

Om een goede inventarisatie te kunnen doen hebben wij een gesprek over uw wensen en eisen. We lopen samen met u door het bedrijf om uw ICT infrastructuur te inventariseren en waar nodig onderzoeken we specifieke systemen. De rapportage met aanbevelingen bespreken we daarna en samen bepalen we welke aanbevelingen in welke volgorde uitgevoerd worden.

Als u besluit van onze diensten gebruik te maken, krijgt u 50% korting op de factuur voor de inventarisatie*