Virtualisatie

Uw netwerk virtualiseren met Gisek Services

Virtualisatie is een ontwikkeling die binnen het mkb steeds belangrijker wordt. Het principe van virtualisatie houdt in dat meerdere workstations of servers vervangen worden door één krachtige server met dezelfde functionaliteit. Dit kan worden toegepast op de basis-IT-infrastructuur en op uw applicaties. Virtualisatie levert aanzienlijke voordelen op.

Gisek Services helpt u de winst van virtualisatie te incasseren:

  • Significant lagere kosten voor hardware, energie en koeling.
  • Makkelijker beheer en onderhoud leveren een extra, terugkerende besparing.
  • Zelfs bij een extreme servercrash is de downtime minimaal.
  • Met twee identieke machines is een totale, real-time backup te realiseren.

Wij kunnen bij de virtualisatie uitgaan van uw bestaande omgeving of direct gewenste aanpassingen implementeren. De virtualisatie kan lokaal, dus met een server op uw locatie, of in de cloud worden uitgevoerd. In alle gevallen gebruiken we Microsoft HyperServer, het platform van de wereldwijde marktleider. Uiteraard is Gisek Services daarvoor gecertificeerd.