Support

Support door Gisek Services

Gisek Services is een regionale automatiseerder voor het MKB in de ruimste zin van het woord. Het doel van Gisek Services is om de volledige automatisering van de onderneming uit handen van de ondernemer te nemen. Gisek Services levert hiertoe als HP geautoriseerde dealer, de complete netwerken en alle hardware, welke volledig ‘turnkey’ worden ingericht met Microsoft Windows georiënteerde software. Ook behoort de ontwikkeling van maatwerk applicaties en (technische) websites tot haar portefeuille.